Profil Kancelárske potreby Obalová technika Potravinárstvo Kontakt

Fólie

FÓLIA - BUBLINKA 100 m

FÓLIA potravinárska 30/20 M

FÓLIA 3 m na peèénie

FÓLIA 30/300 m potravinárska

FÓLIA 45/300 m potravinárska

FÓLIA 500/23 R paletizaèná

FÓLIA maliarska 4x12,5 m HDPE

FÓLIA maliarska 4x5 m HDPE

FÓLIA strojová 17my - 17kg